2020. október 1., csütörtök

 Kedves Szülők!


Megjelent az Oktatási Hivatal által kiadott intézkedési terv 3., módosított változata.

A következő linken érhető el:

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/intezkedesi_terv_koznev_int

Az intézkedési terv óvodánkra vonatkozó kivonata:

A kormány döntése értelmében 2020. október 1-től kötelezően mérjük az óvodába járó gyermekek testhőmérsékletét. A kísérő – amennyiben rendeltetés-szerűen viseli a maszkot – a mérési pontig jöhet be az intézménybe, tehát mindenki a saját csoportszobája előteréig kísérheti gyermekét. A kísérő köteles megvárni a mérés eredményét, azonban a gyermek átadása után a lehető legrövidebb időn belül el kell hagynia az óvoda területét.

Amennyiben a reggeli érkezés alkalmával a gyermek testhőmérséklete meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott értéket 37,8 °C-t, a gyermeket nem fogadjuk óvodánkba.

 A napközben megbetegedett gyermeket elkülönítjük, a szülőt azonnal értesítjük, aki köteles a gyermeket a lehető legrövidebb időn belül orvoshoz vinni!

 Óvodánk látogatására irányuló előírások:

 1.      Járványügyi készültség lévén, a gyermeket kísérő 1 fő szülő/hozzátartozó köteles az óvodában maszkot (orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk)) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje! Az a gyermeket kísérő nagykorú személy, aki nem visel maszkot, nem léphet be az óvoda területére!

2.      6 éves kort betöltött, nem óvodás gyermek is köteles a fent meghatározott módon maszkot hordani intézményünkben!

3.      Szülői csoportosulások, beszélgetések az óvoda területén (csoportszoba előtt, folyosón, stb…) nem megengedettek!

4.      Az esetleges délutáni fakultatív foglalkozások alkalmával a foglalkozások befejeztével jöjjenek gyermekükért, előbb érkezésük esetén az óvoda előtt várakozzanak!

5.      Az óvodába belépni a kiírt időpontokban lehetséges. Várakozni az óvoda előtt kell, betartva a védőtávolságot! Amennyiben valaki betegség miatt előbb jön gyermekéért, vagy előre megbeszélt időpontra jön, csengetés után beengedjük.

 Hiányzások, igazolások kezelésével kapcsolatos előírások:

 1.    Az a gyermek, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. Orvosi igazolás nélkül a gyermeket nem fogadjuk óvodánkba!

2.    Egyéb hiányzás bejelentésekor szükséges a gyermek hivatalos nevét és csoportját feltüntetni. A betelefonálás, e-mail elfogadható, de nem helyettesíti az írásos kikérőt, ezért annak kitöltését minden esetben pótolni kell.

3.    A kikérő kitöltési helye az óvoda bejáratánál van. A kikérőket az ott elhelyezett ládába kérjük betenni, az irodába csak ezért ne jöjjenek be!

Étkezéssel kapcsolatos tudnivalók:

 1.      Hiányzás esetén az étkezést a tárgynapi bejelentés napjára ki kell fizetni, aznapi étkezést lemondani nem lehet! Jóváírás csak a következő naptól lehetséges!

2.      Az étkezési nyilatkozatot a szülő tölti ki (az adatok valódiságáért a szülő felel). Pontos kitöltés, és aláírás nélkül a nyilatkozat nem érvényes, étkezést nem tudunk biztosítani!

3.      Az ebédlőbe a tanulón, és az őt kísérő iskolai személyen kívül más nem léphet be!

 Toleráns együttműködésüket kérem példamutató magatartásuk biztosításával!

 Etyek, 2020. szeptember 30.

 

                                                               Gregolits Melinda sk.

                                                               intézményvezető