2020. július 31., péntek

Fontos tájékoztatás


Tisztelt Szülők!

Az óvodai beiratkozás véglegesítéséhez szükséges dokumentumok bemutatására/beadására a gyermek első óvodai nevelésének napján, 2020. szeptember 1-én kerül sor.

Bemutatandó dokumentumok: 
- a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
- TAJ kártya (TAJ kártya nélkül a beiratkozás véglegesítése nem lehetséges!);
- nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodásra jogosító okirat.

Beadandó dokumentumok:
- óvodai jelentkezési lap (csak azoknak, akiknek a szülei jelentkeztek, és nem a 7/2020. (III.25.) EMMI határozat alapján lettek felvéve);
- orvosi igazolás az óvodaérettségről, és a kötelezően beadott oltásokról (aki másik óvodából érkezik, értesítés óvodai jogviszony megszűnéséről nyomtatvány szükséges);
- adatkezelési-, törvényes képviselői nyilatkozatok (letölthető az Óvodai jogviszony létesítése fülnél).Kedves Szülők!


2020. augusztus 25-én, kedden 10-11 óra között 
ÓVODAKÓSTOLGATÓT 
tartunk azoknak a gyermekeknek, akik a 2020-2021-es nevelési évben kezdik meg az óvodát.

2020. július 29., szerda

Álláspályázat


A NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
(2091 ETYEK, VÖRÖSMARTY TÉR 3.)
határozott idejű közalkalmazotti álláspályázatot hirdet
karbantartói
feladatok ellátására.

A jogviszony időtartama 2021. augusztus 31-ig tart.
Részmunkaidős (napi 6 órás) foglalkoztatás.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az óvodában előforduló javítási-, karbantartási munkák elvégzése. Épület karbantartási szakipari feladatok, valamint a zöldfelületek gondozásával kapcsolatos feladatok ellátása.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXXIII. törvény) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy; büntetlen előélet; cselekvőképesség; egészségügyi munkaköri alkalmasság; ipari/műszaki iskolai végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz; iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai; 3 hónapnál nem régebbi, hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megigényléséről szóló postai tanúsítvány másolata; nyilatkozat arról, hogy az álláspályázatra való jelentkezéssel a pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a pályázat kiírója -mint adatkezelő-, a felvételi eljárás során a szükséges mértékig és ideig kezelje.
Elvárt kompetenciák: együttműködő készség; megbízhatóság; önálló munkavégzés.
A munkakör - elbírálás után – azonnal betölthető.
A pályázat eredménytelenné nyilvánítása: a pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja az eljárás valamennyi szakaszában; a pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel; a határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.
A pályázat benyújtási határideje: 2020. szeptember 15.
A pályázat benyújtási módja:
postai úton (2091 Etyek, Vörösmarty tér 3.; Gregolits Melinda intézményvezető részére);
e-mail-ben: ovoda@etyek.hu.

2020. július 27., hétfő

Fontos

Tisztelt Szülők!

A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása a járványügyi készültségi általános szabályokról, megtalálható a Koronavírus tájékoztatás fül alatt!
Kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni az óvoda bejáratánál kihelyezett tájékoztatónkat is!